Nieuws uit het jeugdveld

Scholen hebben meer aandacht voor taal en rekenen

Basisscholen, scholen in het voortgezet onderwijs en het mbo besteden steeds meer aandacht aan goed taal- en rekenonderwijs. Dat schrijven minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW op 19 december aan de Tweede Kamer.

Het aantal taal- en rekenlessen op scholen neemt toe, steeds meer scholen meten de vorderingen van de taal- en rekenprestaties en er is meer aandacht voor taal- en rekenzwakke leerlingen. Taal- en rekenvaardigheden helpen om voortijdige schooluitval te voorkomen en zorgen voor een succesvolle doorstroming naar een vervolgopleiding of baan.

Het kabinet blijft doorgaan met het beleid om jongeren beter te scholen. De overheid heeft in referentieniveaus voor elke onderwijssector vastgelegd wat het gewenste niveau moet zijn voor taal en rekenen. Oorspronkelijk zouden de referentieniveaus in schooljaar 2013-2014 worden ingevoerd, maar scholen en leerlingen in het voortgezet onderwijs en mbo blijken meer tijd nodig te hebben om zich voor te bereiden op de nieuwe exameneisen. Daarom gelden de nieuwe diploma-eisen pas voor leerlingen die na 2013-2014 hun opleiding afronden.

Bron: Ministerie van OCW

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies