Nieuws uit het jeugdveld

Rechters kiezen vaker voor belangen van het kind

Nederlandse rechters hebben de afgelopen tien jaar in hun uitspraken vaker verwezen naar het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK). Dat blijkt uit onderzoek van het Centre for Children’s Rights Amsterdam (CCRA) dat op 10 december werd aangeboden aan het ministerie van VWS.

Vooral in het familierecht kiezen rechters vaker voor het belang van het kind. Een voorbeeld hiervan is de beslissing van een rechter om een kind bij zijn vertrouwde pleeggezin te laten wonen, tegen de wens van de ouders in. In het strafrecht is de invloed van het kinderrechtenverdrag minimaal. Daar staat het algemeen belang van veiligheid en openbare orde voorop, ten koste van het belang van het kind.

Rechters passen het IVRK zelden direct toe in een specifieke zaak. Vooral lagere rechters leggen vaker bepaalde kinderrechten overeenkomstig het nationaal recht uit. Hogere rechters zijn terughoudender en wijzen een beroep op het IVRK eerder af.

De onderzoekers analyseerden ruim duizend Nederlandse rechterlijke uitspraken tussen 2002 en september 2011 waarin het IVRK expliciet werd genoemd.

Bron: Rechtspraak.nl

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies