Nieuws uit het jeugdveld

Onderwijssysteem ongunstig voor migrantenkinderen

Het Nederlands onderwijssysteem is ongunstig voor de talentontwikkeling van migrantenkinderen. Dat blijkt uit Europees onderzoek naar de integratie van tweedegeneratiekinderen.

Hoogleraar onderwijs en diversiteit Maurice Crul onderzocht de invloed van het Nederlandse schoolsysteem op het schoolsucces van de tweede generatie Turken en Marokkanen. Nederland behoort in Europa tot de middenmoot als het gaat om het hoogst behaalde onderwijs.

Uit het onderzoek blijkt dat veel Turkse tweedegeneratieleerlingen in Nederland het hoger beroepsonderwijs bereiken via het middelbaar beroepsonderwijs. In Zweden, Frankrijk en België gaan twee keer zoveel Turkse tweedegeneratieleerlingen direct naar academische vooropleidingen. Dat komt doordat ze al op 2- of 3-jarige leeftijd starten met school en pas op 18-jarige leeftijd hun vervolgopleiding kiezen. Daardoor hebben ze meer tijd om hun taalachterstand in te halen. Crul pleit daarom onder meer voor een vroegere start op de kleuterschool en voor de terugkeer van de tweejarige vmbo-t/havo-brugklas.

Bron: Zorg en Welzijn

Meer informatie

Gerelateerd nieuws

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies