• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Nieuws

Mediaopvoeding houdt geen rekening met diversiteit

Het aanbod aan mediaopvoedingsondersteuning aan allochtone ouders in de wijk en op internet is onvoldoende. Dat blijkt uit onderzoek van de kenniscentra Mira Media en Pharos naar mediaopvoedondersteuning voor allochtone ouders in achterstandswijken.

Allochtone ouders hebben dezelfde vragen rond kritisch omgaan met sociale media en internetgebruik  als autochtone ouders. Ze willen weten wat hun kinderen precies doen en maken zich zorgen over bijvoorbeeld pesten, verkeerde contacten, ongewenste informatie en porno. Desondanks hebben deze ouders nog nauwelijks toegang tot opvoedingsondersteuning.

Lokale organisaties als bibliotheken bereiken allochtone ouders slechts mondjesmaat en brochures, websites, ouderavonden en landelijke cursussen over mediaopvoedingsondersteuning houden te weinig rekening met taalbarrières en diversiteit. De opleidingen tot mediacoach besteden nauwelijks aandacht aan diversiteit en er zijn er nog weinig mediacoaches met een interculturele achtergrond, die taalbarrières en cultuurverschillen makkelijk kunnen overbruggen.

Bron: Pharos

Meer informatie

Aanbod NJi

Peter Nikken is specialist op het gebied van jeugd, media en opvoeding en contactpersoon voor het dossier Mediaopvoeding.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.