Nieuws uit het jeugdveld

Leerlingen presteren beter onder 'Goed Bestuur'

De prestaties van leerlingen op basisscholen waarvan het schoolbestuur volgens de Code Goed Bestuur werkt, zijn aanzienlijk beter dan die van leerlingen op scholen die de code niet volgen. Dat blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen en de Erasmus Universiteit Rotterdam, in opdracht van NWO.

Onderzoeker Roelande Hofman constateerde dat de gemiddelde Cito-score van leerlingen op scholen met de code 3 tot 5 punten hoger lag dan die van leerlingen op scholen zonder de code. Ze denkt dat dat komt doordat schoolbesturen die de code volgen meer aandacht besteden aan deskundigheidsbevordering van docenten, aan de kwaliteit van het onderwijs en aan het geven van een heldere verantwoording aan ouders.

In de Code Goed Bestuur staat onder meer hoe schoolbesturen verantwoording moeten afleggen over hun beleid. In 2010 werkte een derde van de schoolbesturen volgens de principes van de code, in 2012 was dat al twee derde.

Bron: Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies