Nieuws uit het jeugdveld

Kinderombudsman wil pestproblemen snel aanpakken

Kinderombudsman Marc Dullaert nodigt experts uit het onderwijsveld uit om samen het pesten op scholen aan te pakken. Dat meldde hij in een interview voor het Radio 1 Journaal op 14 december.

Alle scholen horen een antipestprotocol te hebben maar de Kinderombudsman vraagt zich af of de papieren protocollen concreet genoeg zijn om kinderen en jongeren een veilige omgeving te bieden. Na pestincidenten die de media halen ontstaan hevige maatschappelijke discussies die vervolgens niets opleveren. Dus gaat Dullaert de komende weken praten met brancheorganisaties als de VO-Raad en de PO-Raad, met de Onderwijsinspectie, Pestweb en het Nederlands Jeugdinstituut.

De Kinderombudsman erkent dat pesten een complex probleem is waarvoor geen eenvoudige oplossingen bestaan. Maar met de genoemde partijen hoopt hij concrete vervolgstappen te kunnen zetten.

In het verleden heeft de Kinderombudsman de noodklok geluid over kindermishandeling. Dat heeft toen geleid tot een nieuwe Actieplan Aanpak Kindermishandeling.

Bron: De Kinderombudsman

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies