Nieuws uit het jeugdveld

Inspectie kinderopvang komt sneller met rapport

Minister Asscher scherpt vanaf 1 januari 2013 het toezicht op de kinderopvang door de GGD aan. De GGD inspecteert namens de gemeenten de kinderopvangorganisaties. De aanscherpingen zorgen ervoor dat een gemeente sneller actie kan ondernemen na een GGD-inspectie.

Zo moet de gemeente binnen zes weken na een inspectie het inspectierapport aan de kinderopvangorganisatie sturen. Nu rondt de GGD eerst het onderzoek af, wat enkele weken kan duren, en stuurt dan binnen zes weken het inspectierapport. De GGD onderzoekt voortaan ook negatieve signalen die de oudercommissie doorgeeft. Dat zal de betrokkenheid van ouders bij de GGD-inspecties vergroten.

Na de reactie van de kinderopvangorganisatie maakt de GGD binnen een week een definitief rapport op. Dat is nu nog twee weken. Na een nader onderzoek krijgt een kinderopvangorganisatie vanaf 1 juli 2013 niet meer de kans opnieuw een reactie te geven. De nieuwe beleidsregels zijn 14 december gepubliceerd in de Staatscourant.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies