• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Nieuws uit de jeugdsector

Scholen zijn tevreden over cultuurcoaches

Scholen zijn te spreken over de werkzaamheden van de cultuurcoaches. Dat is te lezen in het onderzoek 'Beter minder, maar beter', uitgevoerd door Oberon.

Als combinatiefunctionarissen vormen cultuurcoaches een brug tussen onderwijs en cultuur. De scholen hebben meer uren cultuureducatie dankzij deze coaches, waardoor leerlingen vaker in contact komen met kunst en cultuur. Scholen zijn vooral tevreden over de inhoudelijke expertise van de cultuurcoaches. Er blijkt echter wel veel verschil te zijn bij de invulling van de functie.

In het rapport zijn een aantal aanbevelingen voor de toekomst opgenomen. Een daarvan is dat een cultuurcoach niet op te veel scholen moet werken, het werk is dan te versnipperd waardoor een aantal scholen de cultuurcoach niet kent. Bovendien is vraaggericht werken dan lastig. Het gaat om kwaliteit, niet om kwantiteit, is de boodschap.

Bron: De Cultuurformatie

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies