Nieuws uit het jeugdveld

NJi: Richt jeugdstelsel goed in op alle niveaus

Om de explosieve groei van gespecialiseerde jeugdzorg te stoppen, moet een jeugdstelsel worden ingericht waarin de ondersteuning op alle niveaus in orde is. Dat begint bij aandacht voor positief jeugdbeleid en opvoedingsondersteuning, maar omvat ook het gebruik van effectieve interventies. Dat stelt het Nederlands Jeugdinstituut in het visiedocument Pijlers voor nieuw Jeugdbeleid dat 20 december openbaar werd. De auteurs pleiten daarbij voor een centrale rol voor de Centra voor Jeugd en Gezin en zorg- en adviesteams.

Het kabinet-Rutte zet in op een reorganisatie van het stelsel waarbij jeugdzorg wordt overgeheveld van provincies, AWBZ en zorgverzekeraars naar gemeenten. De stelselwijziging moet volgens het Nederlands Jeugdinstituut berusten op twee pijlers: de verbetering van de pedagogische kwaliteit van de leefomgeving van jeugdigen en het opbouwen van een samenhangende zorgstructuur. Voor al het hulpaanbod moet gelden: zo licht als mogelijk, zo zwaar als noodzakelijk, naar het zogenoemde stepped care-model.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies