Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Landelijk onderzoek Pesten 2012 Primair onderwijs

Kwaliteit van het onderzoek

Is de methode van dataverzameling beschreven? Ja
Is de plaats / setting van dataverzameling beschreven? Ja
Is de periode waarin dataverzameling plaatsvond beschreven? Ja
Beschrijving selectiviteit steekproef
Is de leeftijd beschreven? Ja
Is de sekseverdeling beschreven?
Is de verdeling naar etnische herkomst beschreven? Nee
Is de verdeling naar urbanisatiegraad beschreven? Nee
Is de verdeling naar opleidingsniveau beschreven? Ja
Is de verdeling van sociaal-economische status beschreven? Nee
Beschrijving rekrutering steekproef
Is de manier waarop de selectie van de steekproef plaatsvond beschreven? Onbekend
Is er volgens de onderzoekers sprake van selectiviteit van non-respons? Onbekend
Representativiteit steekproef
Is de steekproef volgens de onderzoekers representatief m.b.t. leeftijd? Ja
Is de steekproef volgens de onderzoekers representatief m.b.t. sekse? Ja
Is de steekproef volgens de onderzoekers representatief m.b.t. urbanisatiegraad van de woonplaats? Nee
Is de steekproef volgens de onderzoekers representatief m.b.t. sociaal-economische status van de ouders/opvoeders? Nee
Steekproefgrootte
Is beschreven of de steekproefgrootte volgens de onderzoekers voldoende is voor betrouwbare uitspraken? Nee
Is beschreven welke vragen of instrumenten zijn gebruikt voor de berekening van de prevalenties? Nee
Is de data-cleaning beschreven? Nee
Zijn datamanipulaties cq berekeningen beschreven? Nee
Is er een beschrijving van de gebruikte statistische methoden? Nee
Is beschreven of er een proefleider aanwezig was tijdens de afname? Nee
Is beschreven hoeveel tijd de respondenten hadden voor het beantwoorden van de vragen? Nee
Is beschreven hoe men is omgegaan met de privacy van de respondenten tijdens de afname? Nee

Legenda: Voldoet Voldoet redelijk Voldoet niet Onbekend of nvt


Aan het Landelijk Onderzoek Pesten 2012 hebben 87 scholen voor primair onderwijs meegedaan. 9588 Leerlingen uit de groepen 5 tot en met 8 konden meedoen aan het onderzoek door een digitale vragenlijst in te vullen. Van hen hebben uiteindelijk 9375 leerlingen deelgenomen aan het onderzoek en de vragenlijst ingevuld. De respons bedraagt hierdoor 98 procent. De deelnemende scholen vormen een brede afspiegeling van het primair onderwijs in Nederland, maar van een volledig landelijk representatief beeld kan niet worden gesproken. De deelnemende leerlingen hebben een digitale vragenlijst met open en gesloten vragen beantwoord. Zij hadden ook de mogelijkheid om in hun eigen woorden opmerkingen toe te voegen.

Instelling

School & Innovatie Groep

Methode

Soort onderzoek

beschrijvend onderzoek

Jaar dataverzameling

2012

Instrumenten

digitale vragenlijst

Afname

digitale vragenlijst met open en gesloten vragen en de mogelijkheid om daar zelf opmerkingen bij te maken.

Steekproefgrootte en respons

Populatie

Kinderen van groep 5 tot en met 8 van de basisschool

Steekproefgrootte

9588 leerlingen op 87 basisscholen

Leeftijd

niet bekend

Verdeling sekse

niet bekend

Opleiding

niet van toepassing

Sociaal-economische status

niet bekend

Etniciteit

niet bekend

Publicatiegegevens

Gaag, M. van der, & Duiven, R. (2013). Landelijk onderzoek Pesten 2012. Primair onderwijs. Zwolle: School & Innovatie Groep.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies