Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Matching van langdurig uithuisgeplaatste jeugdigen aan een pleeggezin of gezinshuis

Hoe werkt het in de praktijk?

Het Gezinspiratieplein, het Nederlands Jeugdinstituut en het Kenniscentrum voor Adoptie en Pleegzorg (ADOC) voeren samen met praktijkorganisaties het project 'Matching' uit. Doel van dit project is het ontwikkelen van een methodiekhandleiding voor matching van langdurig uithuisgeplaatste kinderen aan een pleeggezin of gezinshuis. Eerder werden de resultaten van een uitvoerig literatuuronderzoek over dit thema gepubliceerd.

Voor de praktijkinventarisatie zijn interviews gehouden met matchers en met jongeren, een werkbijeenkomst met ouders, pleegouders, gezinshuisouders en matchers, een dossieronderzoek en een Delphi procedure.

In zowel de interviews met matchers als de werkbijeenkomst wordt het belang benadrukt van het persoonlijk inventariseren van wensen van kind of jongere, ouders en pleeg- of gezinshuisouders.


Titel:
Matching van langdurig uithuisgeplaatste jeugdigen aan een pleeggezin of gezinshuis. Hoe werkt het in de praktijk?
Auteur:
Baat, M. de, J. Spoelstra, G. ter Meulen, M. Stoltenborgh en A. Vinke
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
62 pagina's
Matching van langdurig uithuisgeplaatste jeugdigen aan een pleeggezin of gezinshuis

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies