'Stelselwijziging alleen lost problemen niet op'

Het kabinet wil regionale samenwerking gaan afdwingen en eisen stellen aan de inkoop van jeugdhulp. Dit moet leiden tot lagere inkoopkosten en administratieve lasten en betere kwaliteit en continuïteit.

‘Dat kan een aantal problemen oplossen, maar er is ook een risico dat zonder meerjarenplan de beoogde vernieuwing niet van de grond komt’, zegt directievoorzitter Ans van de Maat van het Nederlands Jeugdinstituut.

Kindermishandeling

Vanaf de Week tegen Kindermishandeling delen dertig betrokkenen hun verhaal.

Professionals, ouders, kinderen en omstanders vertellen wat hen hielp toen ze geconfronteerd werden met kindermishandeling.

Groeiend jeugdzorggebruik

Gemeenten en instellingen worstelen met tekorten door het groeiend beroep op jeugdzorg. Het kabinet maakt extra geld vrij en wil regionale samenwerking afdwingen. Volgens het Nederlands Jeugdinstituut zijn daarmee de problemen niet opgelost.

In een essay schetst het NJi hoe het komt dat zoveel kinderen jeugdzorg krijgen en wat er nodig is om hierin verandering te brengen.

Inkoop jeugdhulp in kaart

Inzicht krijgen in de inkoop per zorgvorm van gemeenten? Bekijk de interactieve kaart en krijg een beeld van de overeenkomsten die gemeenten hebben afgesloten.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies