Nieuws over de jeugdsector

Aangeboden door het Nederlands Jeugdinstituut

14-12
Rechtbank Rotterdam pakt huiselijk geweld anders aan

De rechtbank Rotterdam doet twee jaar een proef met themazittingen over huiselijk geweld. Het ministerie van Justitie en Veiligheid subsidieert deze nieuwe aanpak. Lees verder

14-12
Leraren bezorgd over gebruik sociale media

Bijna 90 procent van de docenten in het voortgezet onderwijs maakt zich zorgen over het gebruik van sociale media door leerlingen. Dit blijkt uit onderzoek van DUO Onderwijsonderzoek & Advies. Lees verder

14-12
'Jeugdhulp is loterij sinds decentralisering'

De jeugdhulp is verworden tot een soort loterij. Dat is het beeld dat het Algemeen Dagblad en De Groene Amsterdammer schetsen op basis van gegevens van 230 gemeenten en een enquĂȘte onder 120 hulpverleners. Lees verder

13-12
Alle kinderen profiteren van inclusief onderwijs

Niet alleen leerlingen met speciale onderwijsbehoeften, maar alle leerlingen profiteren van inclusief onderwijs. Dat concludeert Teije van der Bij in zijn proefschrift, waarop hij op 22 december promoveert aan de Universiteit van Amsterdam. Lees verder

13-12
Vaak armoede bij kind van ouder zonder verblijfstitel

Kinderen van wie een ouder geen verblijfsvergunning heeft, groeien vaak op in armoede. Dat blijkt uit een onderzoek van de Kinderombudsman en de gemeentelijke kinderombudsmannen van Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Lees verder

13-12
'Strategie nodig tegen kindhuwelijk'

Nederland heeft een strategie nodig tegen kindhuwelijken. Dat stelt het netwerk Girls not Brides Nederland. Lees verder

13-12
Participatie jongeren met psychische problemen

Ruim veertig deelnemers uit negen landen namen van 29 november tot en met 1 december deel aan het derde en laatste peer learning seminar Participation of young people with mental health issues. Het ministerie van VWS agendeerde dit onderwerp tijdens het Nederlandse EU-voorzitterschap in 2016. Het doel van de bijeenkomst was om elkaar te inspireren over participatie van jongeren met psychische problemen en om aanbevelingen te formuleren. Lees verder