'Zet extra in op inclusiever onderwijs'

Om beter toegerust te zijn op leerlingen en studenten met een beperking, moeten scholen extra inzetten op inclusiever onderwijs. Dat adviseert de Onderwijsraad in zijn rapport 'Steeds inclusiever' aan de minister voor Basis- en Voortgezet onderwijs en Media, Arie Slob.

Inclusiever onderwijs betekent volgens de Onderwijsraad dat scholen in het primair en voortgezet onderwijs in elk geval lichte ondersteuning bieden en toewerken naar zwaardere ondersteuning van kinderen met een beperking. Deze ondersteuning bevat drie elementen: leerlingen met een beperking krijgen hulp om naar school te kunnen, hun school is dicht bij huis en ze volgen onderwijs samen met leerlingen zonder een beperking.

Naast de extra inzet op inclusiever onderwijs adviseert de raad om speciaal en regulier onderwijs dichter bij elkaar te brengen. Door beide schoolsoorten op dezelfde locatie onder te brengen, wordt gezamenlijk onderwijs dicht bij huis ook mogelijk voor leerlingen die zwaardere ondersteuning nodig hebben. Bovendien kunnen scholen dan hun faciliteiten en expertise delen.

Om de expertise op scholen verder te vergroten wil de raad dat inclusiever onderwijs nadrukkelijk opgenomen wordt in het leerplan op lerarenopleidingen.

Bron: De Onderwijsraad