Vriendschap versterkt mentale weerbaarheid jongere

Als jongeren met nare jeugdervaringen betere vriendschappen ervaren, stijgt ook hun mentale weerbaarheid. Dit verband tussen vriendschap en veerkracht blijkt uit onderzoek van de Universiteit Leiden onder ruim 1.200 jongeren tussen de 14 en 17 jaar.

Kinderen met nare jeugdervaringen, zoals mishandeling of verwaarlozing, krijgen op latere leeftijd relatief vaak mentale problemen. Ze lijden vaker aan depressie of angst en hun welbevinden is lager. Toch scoorden deze jongeren vaak hoog op het gebied van mentale veerkracht. De score hing veelal samen met de hoge kwaliteit van vriendschappen die ze rapporteerden.

Volgens de onderzoekers moet niet onderschat worden hoe belangrijk sociale contacten zijn voor jongeren. Zo kan sociale isolatie als gevolg van de sluiting van scholen een langdurig effect hebben op hun mentale veerkracht. Het is daarom belangrijk dat scholen open blijven, aldus de onderzoekers.

Bron: Universiteit Leiden