Toolkit voor beter samenwerken met ouders

Het NJi zoekt onderwijsprofessionals die de samenwerking met ouders willen versterken. Kinderen groeien thuis, op het schoolplein en in de klas op. De ene plek is niet los te zien van de andere. Om de ontwikkeling van kinderen zo goed mogelijk te ondersteunen, is het van belang dat school en ouders goed samenwerken. Daarvoor is de toolkit 'Samen voor het kind' ontwikkeld. Dit voorjaar kunnen scholen deelnemen aan een bijeenkomst over het gebruik van de toolkit.

De toolkit Samen voor het kind helpt ouders en school in gesprek te gaan. Ouders, onderwijs- en jeugdzorgprofessionals doen iedere dag hun uiterste best voor kinderen. In het ideale geval werken opvoeders en mede-opvoeders zoveel mogelijk samen, want om een kind zo goed mogelijk te ondersteunen, heb je elkaar nodig. Maar hoe werk je samen? Hoe zorg je ervoor dat iedereen zich gehoord voelt? Hoe blijf je goed naar elkaar luisteren? En hoe creëer je samen een veilige omgeving waarin iedereen zich kwetsbaar durft op te stellen?

Hoe werkt de Toolkit?

De toolkit Samen voor het kind helpt bij deze vragen. Ouders en professionals gaan met elkaar in gesprek aan de hand van acht cartoons. Hierdoor kunnen ze zich beter verplaatsen in het perspectief en de belangen van de ander en worden wederzijdse verwachtingen helder. De kunst is om het niet bij een gesprek te laten, maar te zorgen dat het gesprek de motor is van een goede samenwerking, in het belang van het kind.

Digitale doorontwikkeling

Vanwege de grote belangstelling zijn er op dit moment geen toolkits meer beschikbaar. Om de toolkit voor een breder publiek toegankelijk te maken, onderzoeken we de mogelijkheid van een digitale doorontwikkeling.

Lees ook

Pers

Ben je journalist? Dan kun je:

  • je vraag stellen via pers@nji.nl
  • bellen met 06 – 25 66 07 57 (op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur)