SZW verkent opties om winst in opvang te beperken

Een prijsplafond, het verlagen van de regeldruk of het nationaliseren van de hele kinderopvangsector. Dat zijn eventuele maatregelen om winsten in de kinderopvang te beperken, blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het kabinet wil de kinderopvangtoeslag afschaffen en 96 procent van de kosten voor werkende ouders vergoeden. Verschillende organisaties vrezen dat daardoor commerciële aanbieders hun prijzen gaan verhogen. Ouders met een goed inkomen zijn in het nieuwe stelsel namelijk veel minder geld kwijt aan de opvang. Dat vergroot waarschijnlijk hun bereidheid om een hogere prijs te betalen. Zo wordt kinderopvang te duur voor de ouders die zich dat het minst kunnen veroorloven.

Mogelijke maatregelen

De onderzoekers bekeken mogelijke maatregelen om winsten en te hoge prijzen tegen te gaan, zoals het nationaliseren van de sector. Daarbij verdwijnt het winstoogmerk en daarmee ook alle commerciële belangen. Een nadeel is dat het duur is om alle opvangbedrijven te kopen.

Een prijsplafond voorkomt te hoge prijzen en daarmee buitenproportionele winsten, maar de uitvoering is complex, bijvoorbeeld doordat bepaalde kosten per regio verschillen.

Het verlagen van de regeldruk om toetreding tot de markt makkelijker te maken, draagt eraan bij dat grote organisaties meer concurrentie krijgen en daardoor minder kans krijgen om nog groter te worden en grote winsten te maken. Het nadeel is dat minder regels ook kunnen leiden tot minder kwaliteit.

Angst voor misstanden

'Kinderopvang is een onmisbare voorziening in het dagelijks leven voor gezinnen met jonge kinderen', zegt Els Geeris van het NJi. 'En naast grote zijn er ook veel kleine kinderopvangorganisaties, bijvoorbeeld op een boerderij of vanuit een bepaalde pedagogische of levensbeschouwelijke visie. Vele van hen bestaan al vele jaren, doen het goed, hebben een prima kwaliteit en zijn een begrip in hun omgeving. Ook dat is toegankelijkheid: dat kwalitatief goede en betaalbare kinderopvang overal mogelijk is, ook in een klein dorp of een vergrijzende buurt. Uit de huidige praktijk blijkt dat ook commerciële organisaties daarvoor zorgen. Het zou een verlies zijn als we die kinderopvanginfrastructuur afbreken door afspraken uit angst voor misstanden.'

Bron: Tweede Kamer; Nos.nl

Bericht Nos.nlRapport Maatregelen Kinderopvang