Start indienen sessies Jeugd in Onderzoek

Vanaf nu is het mogelijk om een deelsessie in te dienen voor Jeugd in Onderzoek op 21 september 2023. Ben jij betrokken bij onderzoek in de onderwijs- of jeugdsector? En wil je resultaten delen met onderzoekers, praktijkprofessionals, beleidsmakers en andere geïnteresseerden? Dien dan nu een voorstel in.

Het thema van deze editie is Opgroeien en ondersteunen in de digitale wereld. Maar ook welkom zijn bijdragen op de gebruikelijk onderwerpen: Wat werkt voor wie en waarom? Hoe versterken we preventie en wat levert het op? Hoe werken we beter samen? Op de website van Jeugd in Onderzoek lees je meer over het thema van Jeugd in Onderzoek.

Sessies indienen

Het indienen van sessies is mogelijk tot en met 20 maart 2023.

Ik wil een deelsessie indienen

Over Jeugd in Onderzoek

Het doel van Jeugd in Onderzoek is kennisuitwisseling, het prikkelen van duurzame kennisontwikkeling, en het stimuleren van het gebruik van kennis door professionals, gemeenten, onderwijs en opleidingen. Zodat ouders en jeugd daarvan profiteren. De meerwaarde zit vooral in het verbinden van kennis uit onderzoek, de professionele praktijk en de ervaring van cliënten. Inspiratie komt uit onderlinge interactie en het netwerken tussen betrokkenen in het jeugddomein.

Inschrijven

Ben jij er ook bij op 21 september 2023? Zet de datum alvast in je agenda. Ook dit jaar zijn we te gast bij 1931 Congrescentrum 's Hertogenbosch. Op dit moment werken we aan een inhoudelijk mooi én interactief programma. Inschrijven als deelnemer? Dat kan vanaf medio mei via de website. Op de hoogte blijven? Meld je aan voor de nieuwsbrief en volg Jeugd in Onderzoek op LinkedIn.

Initiatiefnemers

De initiatiefnemers van Jeugd in Onderzoek zijn het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie, Landelijk Kenniscentrum LVB, het NCJ, het NJi, NRO, TNO en ZonMW.

Website Jeugd in OnderzoekSessies indienenAanmelden voor nieuwsbrief Jeugd in OnderzoekJeugd in Onderzoek op LinkedIn

Pers

Ben je journalist? Dan kun je:

  • je vraag stellen via pers@nji.nl
  • bellen met 030 - 23 06 349 (maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur)
  • bellen met 06 - 25 66 07 57 (maandag tot en met donderdag tussen 8.30 en 17.00 uur)