NJi bespreekt overname Stapprogramma's met Bereslim

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) is in verregaande gesprekken met Bereslim over de overname van de programma's Instapje, Opstapje, Opstap en VVE Thuis.

Deze gezinsgerichte programma's zijn waardevol voor jonge kinderen en hun ouders in Nederland. We vinden het belangrijk dat de ideeën van de overnemende partij wat betreft de continuïteit, kwaliteit en ontwikkeling van de programma's aansluiten bij die van het Nederlands Jeugdinstituut. Hierover zijn we nu in gesprek met Bereslim. De gesprekken gaan ook over de producten die horen bij de programma's, zoals het pakket Opgroeien & Opvoeden in Beeld. Het is de intentie is dat Bereslim de samenwerking met de huidige partners voortzet.

Bereslim

Bereslim is een aanbieder van digitale prentenboeken en pedagogisch verantwoorde computerspellen voor jonge kinderen. Scholen, kinderopvangorganisaties, logopedisten en bibliotheken kunnen de producten van Bereslim zowel op locatie als thuis in het gezin gebruiken.

Waarom stopt het NJi met deze programma's?

Het NJi kiest in zijn missie, visie en ambitie voor het versterken van zijn publieke en onafhankelijke rol als kennisinstituut voor het brede jeugdveld. Sommige activiteiten, zoals educatieve programma's en trainingen, passen niet goed meer bij die nieuwe rol. Daarom werd besloten om de Stapprogramma's en VVE Thuis niet meer zelf te verzorgen.

De overdracht van de programma's wil niet zeggen dat we ze niet belangrijk vinden. Integendeel, het NJi ondersteunt juist het gebruik van kennis. Maar deze marktgerichte activiteiten kunnen beter door andere partijen worden opgepakt. Het NJi heeft er vertrouwen in dat de Stapprogramma's en VVE Thuis bij Bereslim in goede handen zullen zijn, zowel inhoudelijk als zakelijk. De komende maanden worden benut om de overname af te ronden.

Op de hoogte blijven

Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen via de Nieuwsbrief Jeugd, onze website en sociale media. Heeft u vragen over de overname van deze programma's? Neem dan contact op via spelendlerenthuis@nji.nl.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Pers

Ben je journalist? Dan kun je:

  • je vraag stellen via pers@nji.nl
  • bellen met 030 - 23 06 349 (maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur)
  • bellen met 06 - 25 66 07 57 (maandag tot en met donderdag tussen 8.30 en 17.00 uur)