Nationaal Programma Onderwijs verlengd

De looptijd van het Nationaal Programma Onderwijs wordt met twee jaar verlengd. Daarnaast wijzigt de verdeling van het beschikbare geld. Middelbare scholen krijgen in de nieuwe verdeling meer geld toegewezen dan basisscholen. Dat schrijft minister Dennis Wiersma van OCW in een brief aan de Tweede Kamer.

Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) moet het voor leerlingen die dat nodig hebben mogelijk maken langer, meer en effectiever onderwijs te krijgen. Om de basis voor kinderen en jongeren te verstevigen, heeft het kabinet besloten om de looptijd van het NPO met twee jaar te verlengen, tot het schooljaar 2024-2025. Scholen krijgen daarmee langer de tijd om het beschikbare geld in te zetten.

Andere verdeling van geld

Verder heeft het kabinet besloten om middelbare scholen meer geld toe te kennen dan basisscholen. Omdat middelbare scholen tijdens de coronacrisis langer gesloten zijn geweest dan basisscholen, hebben zij meer werk te verzetten en dus ook extra geld nodig. Middelbare scholen kunnen volgend jaar rekenen op ongeveer 820 euro per leerling, voor basisscholen ligt dat bedrag op circa 500 euro. Dit voorjaar moet duidelijk worden welk bedrag elke school precies krijgt.

Over het NPO

Het NPO werd gelanceerd op 17 februari 2021. Het meerjarige programma is bedoeld voor het inhalen van vertragingen en het ondersteunen van leerlingen die het moeilijk hebben als gevolg van schoolsluitingen door corona. De komende jaren investeert het kabinet ruim 8,5 miljard euro in het programma, dat in samenwerking met scholen en gemeenten wordt uitgevoerd.

Langere looptijd biedt kansen

'De verlenging van het NPO sluit aan bij de vraag van scholen', zegt Vincent Fafieanie van het Nederlands Jeugdinstituut. 'Scholen kunnen zo leerlingen over een langere termijn ondersteuning bieden bij het inlopen van onderwijsachterstanden en het versterken van hun welbevinden. De langere looptijd biedt vooral extra kansen voor leerlingen die meer tijd nodig hebben. Ook neemt hierdoor de kans toe dat samenwerking tussen gemeente en onderwijs rondom welbevinden een structureel karakter krijgt.'

Bron: Ministerie van OCW

Meer informatie

Kamerbrief over NPOBericht ministerie van OCW

Lees ook