Mediagebruik kind nauwelijks toegenomen

Kinderen tot en met 6 jaar besteedden in 2021 tot nu toe slechts enkele minuten meer aan media dan voor corona. Tijdens de eerste lockdown in 2020 was het mediagebruik bijna een uur meer. Dat blijkt uit het Iene Miene Media-onderzoek dat Netwerk Mediawijsheid heeft gepubliceerd in het kader van de Media Ukkie Dagen, van 26 maart tot en met 2 april.

Een ruime meerderheid van de ouders is positief over het effect van media op hun kind. Volgens hen helpen media hun kind om begrippen en de Engelse taal te leren. Ook hebben media een positieve invloed op de taal- en rekenvaardigheid en leren ze kinderen geduldiger te zijn.

Peter Nikken van het Nederlands Jeugdinstituut denkt dat de schermtijd is afgenomen doordat ouders een nieuwe balans hebben gevonden in het mediagebruik van hun kind. 'In de beginperiode van corona werden schermpjes gezien als handige en tijdelijke oplossing om kinderen bezig te houden. Toen bleek dat het allemaal veel langer ging duren, zagen ouders misschien in dat alleen een schermpje niet zaligmakend is en kinderen ook moeten kunnen spelen.'

Steun bij vrienden en kennissen

Volgens het onderzoek hebben ouders vooral vragen over wat een gezonde schermtijd is. Bij twijfels of vragen over het mediagebruik van hun kind zoeken zij steun bij familie en vrienden en in mindere mate bij professionals.

Volgens Nikken moet de kennis over mediagebruik bij professionals versterkt worden. 'Het is belangrijk dat zij aandacht hebben voor het mediagebruik van kinderen en jongeren en weten wat dat betekent voor hen als beroepskracht. Ik hoor uit het werkveld dat professionals vaak niet goed genoeg onderlegd zijn om advies te geven of bijvoorbeeld niet weten wat TikTok is. Mediaopvoeding zou tijdens hun opleiding dan ook een verplicht vak moeten zijn.'

Bron: Netwerk Mediawijsheid; Iene Miene Media; NJi