Kindertelefoon: Meer vragen over sexting

Het aantal gesprekken over sexting en online seksueel grensoverschrijdend gedrag bij de Kindertelefoon steeg in 2020 met bijna 30 procent ten opzichte van 2019. 

Kinderen verstuurden en ontvingen vooral tijdens de lockdowns extra vaak seksueel getinte berichten, foto’s en video’s. Dit aantal verdubbelde zelfs vergeleken met de periode voor de lockdowns. Het aantal gesprekken over bedreiging of chantage met naaktfoto’s of -video’s steeg ten opzichte van 2019 met 52 procent. 

In ruim de helft van de telefoongesprekken over sexting zeiden kinderen tegen de Kindertelefoon spijt te hebben van het maken van een naaktfoto of -video. Bij sommigen zijn deze foto’s of video’s zelfs onder dwang tot stand gekomen. 

Online experimenteren

Dat kinderen vaker te maken kregen met online incidenten is logisch volgens Peter Nikken, specialist jeugd en media bij het NJi. ‘Tijdens de lockdowns had iedereen veel meer online contact dan daarvoor en was het dagelijks leven chaotisch, met dan weer wel en dan weer niet fysiek les op school. Veel kinderen voelden zich eenzaam en ontregeld. Ze zijn daardoor waarschijnlijk online meer gaan experimenteren, terwijl ze minder mogelijkheden hadden om hun sociale vangnet van goede vrienden in de fysieke wereld daarbij te raadplegen.’ 

Spijt en schaamte

‘Dat kinderen spijt hebben van een naaktfoto of -video is voorstelbaar’, zegt Nikken. ‘Maar meer zorgelijk is dat kinderen zich vaak ook schamen en niets aan hun ouders durven vertellen. Ouders moeten juist degenen zijn bij wie kinderen zich veilig voelen. Ook kunnen ouders hun kinderen ondersteunen als het online is misgegaan, of ze voorbereiden op hoe je je veilig op het internet kunt begeven.’

Bron: De Kindertelefoon 

Bericht de Kindertelefoon