Hoge recidive onder jonge daders uitbuiting

36 procent van de daders van binnenlandse seksuele uitbuiting pleegt binnen twee jaar opnieuw een delict. Dat concludeert de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen in de Dadermonitor mensenhandel 2017-2021.

Bij seksuele uitbuiting worden meiden en jonge vrouwen geronseld voor de prostitutie door mensenhandelaren, ook wel bekend als 'loverboys'. Vooral onder daders jonger dan 23 jaar is de recidive hoog. Van de daders die binnen zeven jaar opnieuw een delict plegen is 42 procent jonger dan 23 jaar. Van degenen die in die periode geen nieuw delict plegen, is 22 procent jonger dan 23.

Vaak gaat het bij die recidive om ernstige delicten. Binnen vijf jaar pleegde 28 procent van hen een vermogensdelict, 25 procent een geweldsdelict, 12 procent een drugsdelict. 9 procent maakte zich opnieuw schuldig aan mensenhandel.

Daders van seksuele uitbuiting komen nu nog terecht in een gewoon resocialisatieprogramma, waar weinig kennis is over deze dadergroep. Volgens de Nationaal Rapporteur is het belangrijk dat er een nieuw, specifiek reclasseringsprogramma komt, dat aansluit op de achtergrond van de daders en consequent toegepast wordt.

Vroeg in het vizier houden

'Deze daders zijn veelal kwetsbare jongens met negatieve ervaringen in hun jeugd, die geen toekomstperspectief zien en vaardigheden missen', zegt Stefanie Abrahamse van het NJi. 'Eerdere signalering en actie kan voorkomen dat ze het slechte pad opgaan en zich bijvoorbeeld voegen bij verkeerde netwerken. Vaak loopt het bij deze jongens niet lekker op school of zijn ze al in beeld bij politie. Meer kennis over wie deze jongens zijn en wat hen beweegt, helpt om gerichter aan preventie te werken.'  

Opvoedkundige aanpak

'De groep van 18-plussers komt terecht in een reclasseringsprogramma voor volwassenen, maar heeft meer baat bij een opvoedkundige aanpak die zich bijvoorbeeld richt op het aanleren van vaardigheden. Dat is belangrijk omdat ze op deze leeftijd nog in ontwikkeling zijn en bezig zijn met hun toekomst en perspectief. Zo'n aanpak hoeft niet in de plaats te komen van repressie, dat kan naast elkaar bestaan. Het is goed om daarbij te leren van wat al werkt bij het voorkomen van criminaliteit en recidive door jongeren, en aandacht te besteden aan talentontwikkeling en toekomstgericht werken.'

Bron: Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen

Bericht Nationaal Rapporteur Dadermonitor mensenhandel 2017-2021Bericht Trouw