Eisen NPO-geld voor gemeenten vastgesteld

De eisen voor de besteding van het geld uit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) zijn officieel vastgesteld. Dat meldt de Staatscourant.

Met de regeling krijgen gemeenten steun om in samenwerking met scholen, kinderopvang, zorg, bibliotheken en andere lokale partijen kinderen en jongeren te helpen met de gevolgen van corona.

Naast het aanpakken van onderwijsachterstanden kunnen gemeenten het geld ook gebruiken voor de extra beschikbaarheid van zorg op school om vertragingen op sociaal en emotioneel vlak door corona in te halen. De subsidie kan eveneens gebruikt worden voor het betrekken van thuiszitters, extra huisvesting voor scholen of de inhuur van beleidsadviseurs of inkopers bij de uitvoering van het NPO.

Gemeenten krijgen het geld uit het NPO op basis van het aantal leerlingen dat op 1 oktober 2020 ingeschreven stond op vestigingen van de scholen in de gemeente. Per leerling is 118,11 euro beschikbaar. Daarnaast is er extra geld beschikbaar voor gemeenten met meer achterstandsscores op basis van de onderwijsscores bij het CBS. Gemeenten moeten jaarlijks verantwoording afleggen over de besteding van het extra geld. Aan welke eisen zij daarbij moeten voldoen, staat omschreven in de regeling.

Bron: de Staatscourant

Meer informatie:

Bericht de Staatscourant

Lees ook