13% jongeren wereldwijd mentaal ongezond

Wereldwijd heeft 13 procent van de jongeren tussen 10 en 18 jaar mentale problemen. Dat blijkt uit het grootschalige UNICEF-onderzoek On my mind.

Vooral jongeren in het Midden-Oosten, Noord-Afrika, Noord-Amerika en West-Europa kampen met psychische problemen. Wereldwijd is zelfdoding doodsoorzaak nummer vijf onder 15- tot 19-jarigen. In West-Europa staat het zelfs op de tweede plek.

Door de gevolgen van de coronapandemie, zoals lockdowns, sociaal isolement en economische onzekerheid, lijken stress, angst, depressieve gevoelens en gedragsproblemen bij jongeren toe te nemen. Maar uit het UNICEF-onderzoek blijkt dat ook vóór de pandemie veel jongeren al mentale problemen hadden.

Volgens de onderzoekers krijgen veel kinderen niet voldoende steun doordat psychische problemen op veel plekken worden gezien als een op zichzelf staand biologisch of medisch probleem. UNICEF wil dan ook meer aandacht voor en verbeteringen van de mentale gezondheid van kinderen en jongeren in alle landen.

Vooroordelen en taboes doorbreken

De hulporganisatie vindt het daarnaast belangrijk dat vooroordelen en taboes rondom psychische problemen worden doorbroken. Hier ligt voor scholen een belangrijke rol. Zij moeten structureel meer aandacht geven aan het mentale welzijn van leerlingen. Een veilige schoolomgeving en positieve relaties met leeftijdsgenoten kunnen het risico op mentale stoornissen immers verminderen, aldus UNICEF.

Verschillende onderzoeken tonen aan dat ook in Nederland het mentaal welbevinden van jongeren achteruit is gegaan, zegt Thijs Tuenter van het NJi. 'Vooral door corona. Uit onderzoek van CBS blijkt bijvoorbeeld dat in het tweede kwartaal 13,3 procent van de Nederlandse 12- tot 18-jarigen zich psychisch ongezond voelde. In dezelfde periode in 2019 was dit 6,7 procent. Wel blijkt uit eerder onderzoek van UNICEF dat Nederlandse kinderen over het algemeen vrij gelukkig zijn, waardoor de percentages iets lager liggen dan wereldwijd.'

Jongeren positief over de toekomst

Er is nog weinig bekend over hoe het met jongeren gaat nu de coronamaatregelen versoepeld zijn. Tuenter: 'Dat wordt op dit moment nog onderzocht. Wel sprak een groot deel van de jongeren tijdens de lockdown de verwachting uit dat het beter met ze zal gaan naarmate er meer versoepelingen komen. Ook waren de meeste jongeren destijds positief gestemd over de toekomst.'

Bron: UNICEF

Praten helpt

Denk jij aan zelfdoding of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfdoding helpt en kan anoniem via de chat op de site 113 of telefonisch via 113 of 0800 - 0113.

Lees ook