Gezond en kansrijk opgroeien

Impact maken voor kinderen en gezinnen door effectief jeugdbeleid

Bedankt voor je bezoek aan onze stand op het VNG Jaarcongres 2022. Op deze pagina vind je praktische kennis en tools die het NJi en het NCJ voor jou als VNG-lid hebben ontwikkeld en verzameld om daadwerkelijk impact te maken voor kinderen en gezinnen in jouw gemeenten.

Webinars

In het najaar organiseren we webinars over kinderarmoede en welbevinden, speciaal voor raadsleden, wethouders en beleidsmakers. In deze webinars gaan we samen met gemeenten op zoek naar wat zij kunnen doen om kinderarmoede aan te pakken en het welbevinden van kinderen en jongeren te versterken.

Workshops

Heb jij zicht op welke activiteiten en interventies in jouw gemeente beschikbaar zijn voor verschillende doelgroepen, zoals jeugd, volwassenen en ouderen? Wil jij ook aan de slag met duurzaam preventiebeleid? Volg de workshop Focus op preventie.

Meer informatie over Focus op preventie

Downloads

Hoe maak ik impact voor kinderen en gezinnen in mijn gemeente door effectief jeugdbeleid?

Informatie voor gemeenteraadsleden om te sturen op een complex jeugdveld (NJi)Informatie voor wethouders om te helpen werkelijk verschil te maken voor hun jongeren (NJi)Checklist voor raadsleden: Effectief jeugdbeleid in coalitieakkoord (NJi)Factsheet Kansengelijkheid en veerkrachtige generaties (NCJ) 

Hoe kan ik de zorgvraag voor jeugd in mijn gemeente verminderen? En werkt preventie daarbij?

Vijf ingrediënten voor verminderen zorgvraag (NJi) Publicatie Potentie van preventie. Over de inzet van effectieve preventie (NJi)Preventiematrixen voor een duurzaam preventiebeleid (NCJ)Literatuuronderzoek Effecten van preventie in het jeugdveld (NJi)De omwenteling: serie interviews met bijzondere mensen uit allerlei gebieden die hun licht laten schijnen op actuele maatschappelijke vraagstukken (NCJ)

Met wie moet ik samenwerken om de sociale basis te versterken?

Themadossier Ouderschap (NCJ)Overzicht van het jeugdveld (nieuwste versie) - Opgroeien in Nederland: wie zijn daar bij betrokken? (NJi)Praatplaat De Toekomst dichterbij halen: Over onderwijs en samenwerking rond schoolgaande kinderen (NCJ)

Hoe weet ik welk aanbod effectief is voor mijn situatie?

Handreiking Effectief contracteren (NJi)Databank Effectieve jeugdinterventies (NJi)Interventiebibliotheek met erkende preventieve interventies voor de jgz (NCJ)Brochure Preventieve interventies. Zorg redt levens, preventie generaties (NCJ)

Wat zijn concrete handvatten om te komen tot het versterken van welbevinden jongeren en het voorkomen armoede in gezinnen in je gemeente? Hoe doe je dat?

Informatie over welbevinden (NJi)Kennisdossier Weerbaarheid (NCJ)Lespakket Je brein de baas (NCJ)Kennisdossier Aanpak armoede (NCJ)Stappenplan Effecten gezinsarmoede verminderen in gemeente (NJi)Handreiking Omgaan met armoede in de jeugdgezondheid (NCJ)Handreiking Omgaan met kinderarmoede in het sociaal domein (NCJ)Handreiking Omgaan met armoede op scholen (NCJ)Website van de Alliantie Kinderarmoede Nederland (NCJ)

Hoe ga ik in gesprek over hoe het gaat met onze jeugd?

Online tool Samen in gesprek over cijfers (NJi)Online tool Staat van de jeugd: compacte set cijfers waarmee je als gemeente samen met maatschappelijke partners het gesprek voert over de jeugd in jouw gemeente (NJi)

Neem dan nog even contact met ons op. Dan praten we graag met je door of wijzen we je de weg naar de juiste kennis of informatie.