Wat is outcome?

Outcome heeft betrekking op het directe effect van een voorziening: de cliënt is tevreden, de doelen van de hulp zijn gehaald en problemen of beperkingen zijn voldoende verminderd. Een outcome-indicator is een meetlat om de kwaliteit van zorg- of dienstverlening op een dergelijk aspect zichtbaar te maken. Zo zegt cliënttevredenheid iets over hoe nuttig cliënten de hulp vonden. Met behulp van outcome-indicatoren kunnen gemeenten en aanbieders bespreken of een jeugdhulpvoorziening effectief werkt.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor een toereikend aanbod van jeugdhulp. Op basis van de plaatselijke situatie en hun ambities richten zij een zorglandschap in. Vervolgens houdt de gemeente het maatschappelijk resultaat daarvan in de gaten, zoals het aantal voortijdig schoolverlaters of het percentage jongeren met een Halt-verwijzing. Het is echter niet goed mogelijk om deze resultaten te koppelen aan de inzet van één specifieke hulpaanbieder. Dat kan wel met de outcome-indicatoren die jeugdhulpaanbieders zelf verzamelen.

Outcome-indicatoren spreken echter niet voor zich. De gegevens vertellen pas een verhaal als ze goed worden geïnterpreteerd. Outcome-indicatoren zijn vooral bedoeld als verbetertool. Ze bieden een ingang voor het gesprek van de aanbieders met hun cliënten, binnen de organisatie en met de gemeente over het resultaat van jeugdhulp.

Afke Donker

Dr. Afke Donker

senior medewerker monitoring en sturingsinformatie