Wat ga je monitoren?

Beleidsmedewerkers bij een gemeente kunnen monitoren hoeveel voortijdig schoolverlaters er zijn. Medewerkers van de GGD monitoren hoeveel jongeren een gezonde leefstijl hebben. Het consultatiebureau en Veilig Thuis monitoren hoe vaak er vermoedens bestaan van kindermishandeling. In een jeugdhulporganisatie wordt geregistreerd of kinderen in een hulptraject de doelen behalen die aan het begin van de behandeling zijn afgesproken.

De moraal hierbij is: monitor nooit doelloos, maar weet op welke kwaliteitsvragen de gegevens een antwoord moeten geven. Of welke kwaliteitsontwikkeling ze moeten ondersteunen.

Of je nu geïnteresseerd bent in het monitoren van uitkomsten van gemeentelijk beleid of van de inzet van jeugdhulp, over het algemeen zijn er al veel gegevens beschikbaar. Kijk daarom eerst wat er al is. Ga na of bestaande registraties te gebruiken zijn, vóór je professionals, cliënten of anderen vraagt om nieuwe gegevens te verzamelen of aan te leveren. Het gebruik van bestaande registraties voorkomt hoge administratieve lasten. Het zorgt ervoor dat betrokkenen over dezelfde informatie praten. En het voorkomt dat er te veel geregistreerd wordt 'om het registreren'.

Van onder naar boven

Het gebruik van gegevens die in de dagelijkse praktijk al geregistreerd worden voor monitoring op team-, organisatie- of gemeenteniveau kan de administratieve druk verlichten. Werk dus bij voorkeur 'van onder naar boven'. Zo monitoren hulpverleners al in het primaire proces de inzet van jeugdhulp en de resultaten, gewoon tijdens de hulp of ondersteuning. Deze gegevens over individuele hulptrajecten zijn vervolgens ook bruikbaar om de kwaliteit van het werk in het team, op de afdeling en in de instelling te monitoren. Daarvoor is het wel belangrijk dat die informatie op een uniforme manier wordt vastgelegd. In de hele organisatie moeten dus gegevens over hulpverlening op dezelfde manier worden verzameld.

Lees ook

Afke Donker

Dr. Afke Donker

senior medewerker monitoring en sturingsinformatie