Overige monitors

Sommige gemeenten en regio's hebben hun eigen monitor ingericht waarin ze, soms tot op wijkniveau, kunnen zien hoe het gaat met de jeugd. Daar houden ze bij het inrichten van de voorzieningen dan rekening mee. Een voorbeeld van een gemeentelijke monitor zijn de statistieken die Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) van de gemeente Amsterdam bijhoudt.

Ook brengen GGD'en in het hele land met monitors de gezondheid en leefstijl van kinderen en jongeren in kaart. Zo monitort de GGD Haaglanden deze gegevens over de jeugd in Den Haag en de regiogemeenten.

Uiteraard monitoren jeugdhulpaanbieders zelf ook: welke cliënten ze hebben, welke behandelingen ze bieden, hoeveel tijd daar voor nodig is en wat de opbrengst is.

Afke Donker

Dr. Afke Donker

senior medewerker monitoring en sturingsinformatie