Online bronnen over monitoring

 • Evaluatie Passend onderwijs
  De ECPO is ingesteld omdat er behoefte is aan evidence based beleidsadvies en evaluatie op het terrein van Passend onderwijs. Het doel is om de continuïteit in evaluatie en beleidsadvisering te waarborgen tot het moment waarop een instrumentarium kan worden overgedragen waarmee verdere monitoring mogelijk zal zijn.
 • GGZ Nederland
  De vereniging GGZ Nederland is de brancheorganisatie van de instellingen voor de geestelijke gezondheids- en verslavingszorg. Op deze site staat informatie over de beleidsthema's, nieuwsberichten, publicaties en evenementen.
 • Landelijke jeugdmonitor
  Gegevens over de situatie van de jeugd in Nederland, voornamelijk bedoeld om beleidsmakers van de rijksoverheid, gemeenten en provincies te informeren.
 • Nederlands Centrum Jeugdgezondheid
  Uitgebreide informatiebron voor professionals, managers en beleidsadviseurs die beroepsmatig bezig zijn met jeugdgezondheid. Het NCJ is sinds 1 oktober 2010 de opvolger van het RIVM/Centrum Jeugdgezondheid.
 • Prestatie-indicatietoren in de jeugdzorg
  Er zijn tien prestatie-indicatoren voor de jeugdzorg gedefinieerd. Voor elk van die prestatie-indicatoren is landelijk afgesproken hoe deze gemeten worden, en hoe deze data te verzamelen en registreren. Op deze website is alle actuele informatie te vinden en zijn alle documenten over de prestatie-indicatoren jeugdzorg toegankelijk gemaakt.
 • ROMCKAP
  Routine Outcome Monitoring Consortium Kinder- en Adolescenten Psychiatrie (ROMCKAP) is een samenwerkingsverband van kinder- en jeugdpsychiatrische instellingen en academische centra met als doel de zorg aan kinderen met een psychiatrische stoornis te verbeteren. Routine Outcome Monitoring verwijst naar het systematisch meten en hermeten van relevante variabelen ten behoeve van het evalueren en verbeteren van zorg.
Afke Donker

Dr. Afke Donker

senior medewerker monitoring en sturingsinformatie