Gezonde Kinderopvang

Het Nederlands Jeugdinstituut is partner van Gezonde Kinderopvang. Samen met andere kennis- en onderzoeksinstituten ondersteunen we kinderopvangorganisaties met scholing en een praktische aanpak. Daarmee werken organisaties structureel aan een gezonde leefstijl van kinderen en deskundigheid van medewerkers. Want elk kind verdient een gezonde start. Kijk voor meer informatie over Gezonde Kinderopvang op Gezondekinderopvang.nl.

Het digitale platform Monitor Gezonde Kinderopvang is ontwikkeld om coaches Gezonde Kinderopvang te ondersteunen bij het werken aan Gezonde Kinderopvang. Via de monitor houden ze met een zelfscan bij welke stappen zijn gezet. Ook kunnen ze chatten met andere coaches en inspiratie opdoen voor vervolgstappen.

Afke Donker

Dr. Afke Donker

senior medewerker monitoring en sturingsinformatie