Preventie van mensenhandel

Een goede aanpak van mensenhandel- en loverboyproblematiek valt of staat samen met aandacht voor preventie. Het is daarbij van belang om preventie, signalering, hulp en nazorg op elkaar te laten aansluiten, zowel in beleid als in de praktijk.

Programma's en materialen

Aandachtspunten bij preventie:

  • Benader jongeren bij preventie via thema's als weerbaarheid, zelfbeeld, zelfvertrouwen, media, normen en waarden in relaties, en seksualiteit.
  • Zorg dat het preventiepakket aansluit bij de doelgroep.
  • Speel in op actuele ontwikkelingen zoals internet en sociale media.
  • Geef preventieprogramma's en voorlichting een structurele plek in het reguliere lesaanbod op scholen, startend in het primair onderwijs.

Er zijn verschillende programma's en materialen beschikbaar op het gebied van preventie.

  • Tips voor een goed gesprek tussen volwassenen en jongeren over sociale media en online seksuele weerbaarheid zijn te vinden in de handreiking Hoe was jouw dag op internet?
  • Informatie en tips over internetgebruik vind je in de Toolbox mediaopvoeding.
  • Het barrièremodel van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid laat in verschillende fasen van loverboyproblematiek zien welke barrières er opgeworpen kunnen worden om erger te voorkomen. Deze aanpak richt zich op de daders.

De Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen rapporteerde in juni 2017 dat er nog veel moet verbeteren om seksueel geweld tegen kinderen te voorkomen met seksuele en relationele vorming in het onderwijs. Er zijn geen lesmethodes die bewezen effectief zijn in het voorkomen van seksueel geweld. Het beste alternatief is kiezen voor theoretisch onderbouwde methoden. Lees meer in de publicatie Effectief preventief.

Verschillende partijen bieden trainingen en voorlichting aan:

  • Voor het inschatten en bespreekbaar maken van seksueel grensoverschrijdend gedrag is het Vlaggensysteem ontwikkeld. Lees meer over het Vlaggensysteem op de website van Movisie.
  • Het Merel van Groningen-project is een themapakket over loverboyproblematiek, met als hoofddoel preventie door kennis en inzicht onder jongeren vergroten. Het themapakket kan aangeboden worden binnen alle vormen van onderwijs en jeugdhulporganisaties en is geschikt voor jongens en meisjes. Lees de beoordeling van het project op Movisie.nl en kijk op Merelvangroningen.nl.
  • Werk je in het onderwijs en vermoed je dat er loverboys of lovergirls in of rond de school zijn? Kijk op de website van Stichting School en Veiligheid welke stappen je kunt nemen, en wanneer je de politie kunt inschakelen.

Lees ook

Anne Addink