Hoe streng moet ik zijn over mediagebruik?

Het is belangrijk dat je als ouder je kind goed begeleidt bij mediagebruik. Daarvoor hoef je niet altijd strenge regels op te stellen. Maar hoe moet het dan wel? Door te helpen, het samen te doen, duidelijke afspraken te maken en het voldoende aandacht te geven.

Kijk vooruit en toon interesse

Heb je jonge kinderen? Dan weet je misschien dat niet alle media geschikt zijn voor kinderen. Het is belangrijk om kinderen hiertegen te beschermen.

Je kunt als ouder bijvoorbeeld filmpjes vooruitkijken of spelletjes uitproberen voordat je het aan je kind aanbiedt. Zo kun je zelf bepalen of je de inhoud geschikt vindt.

Heb je oudere kinderen? Dan kun je minder goed vooruitkijken. Je kind is al een stuk zelfstandiger. Toon als ouder interesse in wat je kind doet en ziet. Zo blijf je toch een beetje op de hoogte.

Begeleiding bij gezond beeldschermgebruik is bij elke leeftijd anders. We geven hieronder nog een aantal tips voor verschillende leeftijden.

Zorg voor een goede balans

Het is van belang dat kinderen ook met andere dingen bezig zijn. Dat geldt voor jong en oud. Beeldschermgebruik moet bestaan naast activiteiten als huiswerk maken, sporten, bewegen, muziek maken en slapen. Zorg dus voor een balans: laat mediagebruik niet de hoofdactiviteit zijn.

Tips voor het mediagebruik van jongere kinderen

 • Zorg voor balans tussen verschillende activiteiten.
 • Probeer de inhoud in te schatten: is mijn kind hier al aan toe of niet?
 • Gebruik media samen.
 • Praat met je kind over wat er te zien is. Maakt het bang, blij of boos?
 • Probeer in te spelen op de reactie van je kind.
 • Gebruik je een educatief spelletje of filmpje? Herhaal het dan een paar keer. Daar is niks mis mee. Herhaling is bijvoorbeeld goed voor de taalontwikkeling van kinderen.

Tips voor het mediagebruik van oudere kinderen

Vanaf 6 jaar

Kinderen worden steeds zelfstandiger en willen zelf kiezen naar welk programma ze kijken of welk spelletje ze spelen. Ook al worden kinderen steeds zelfstandiger: de begeleiding van ouders bij beeldschermgebruik blijft belangrijk.

 • Besteed er aandacht aan en praat erover.
 • Bied ondersteuning. Dat kan door te vragen of je mee mag kijken of ook een potje mee mag doen.
 • Geef het goede voorbeeld. Je kind spiegelt zichzelf aan de tijd die jij op je telefoon besteedt.
 • Maak regels en afspraken. Bij kinderen in deze leeftijd mag je best nog iets verbieden. Jij bent de ouder.

Vanaf 12 jaar

Hoe ouder je kind, hoe belangrijker mediagebruik wordt bij het ontwikkelen van zijn identiteit. Denk bijvoorbeeld aan online contact met vrienden of het ontdekken van nieuwe interesses. Je kind bepaalt nu echt voornamelijk zelf zijn eigen mediagebruik. Maar ook op deze leeftijd blijft begeleiding belangrijk.

 • Zorg voor een open gesprek. Informeer niet op een wantrouwende manier naar wat je kind online uitspookt. Maar laat bijvoorbeeld weten dat je het spannend vindt wat er online gebeurt. Wie weet mag je weleens meekijken.
 • Geef het goede voorbeeld.
 • Voorkom dat je controleert. Vraag, kijk mee en toon interesse.
 • Maak regels en afspraken in overleg met elkaar. Als je te strikt bent bij oudere kinderen, kan dat averechts werken.

Zoek je als ouder of opvoeder hulp of advies? Bekijk hier waar je terecht kunt.

Hulp en advies voor ouders