Dr. Tom van Yperen

Tom van Yperen
Functie: 
expert kwaliteit jeugdstelsel
E-mailadres: 
t.vanyperen@nji.nl
Telefoon: 
030 - 230 63 75
Volg Dr. Tom van Yperen op social media: 

Tom van Yperen is orthopedagoog. Zijn werk is vooral gericht op de kwaliteit van de hulp- en dienstverlening voor kinderen, jongeren en hun opvoeders. Hij adviseert instellingen, gemeenten, landelijke organisaties en overheden over de kwaliteit en de transformatie van het jeugdstelsel en de ontwikkelingen in het passend onderwijs. Hij is lid van de Beraadsgroep Volksgezondheid van de Gezondheidsraad en adviseur van de SER-commissie Sociale Zekerheid en Gezondheidszorg.

In de periode 2001-2021 was hij bijzonder hoogleraar op de NJi-leerstoel, eerst tien jaar aan de Universiteit Utrecht, gevolgd door tien jaar aan de Rijksuniversiteit Groningen. In die tijd stimuleerde hij veel onderzoek naar de effecten van jeugdzorg, leverde hij bijdragen aan de vernieuwing van masterprogramma's, en gaf hij een groot aantal lezingen in het land.

Nu houdt hij zich bezig met nieuwe thema's, waaronder de betekenis van de klimaatontwikkelingen voor het opgroeien en opvoeden van kinderen en jongeren. En hij neemt wat meer tijd voor andere dingen in het leven.

Expertise: opgroeien en opvoeden, transformatie jeugdstelsel, monitoring, effectiviteit, kwaliteitsontwikkeling, jeugdonderzoek