Jolyn Berns, MSc

Jolyn Berns
Functie: 
adviseur
E-mailadres: 
j.berns@nji.nl
Telefoon: 
030 - 230 63 14
Volg Jolyn Berns, MSc op social media: 

Jolyn Berns is verantwoordelijk voor de coördinatie en doorontwikkeling van programma's voor opvoedingsondersteuning en ontwikkelingsstimulering voor gezinnen met jonge kinderen, zoals Moeders informeren Moeders en VVE Thuis. Binnen het programma VVE Thuis coacht zij professionals bij de uitvoering. Ook is ze betrokken bij de implementatie en borging van deze programma's. Daarnaast organiseert ze met andere collega's de Week van de Opvoeding, ieder jaar in oktober. Jolyn werkt mee aan het project Ieders Zorg! en leverde een bijdrage aan het project 'deltaplan Mediaopvoeding'.

Expertise: opvoedingsondersteuning, implementatie, ontwikkelingsstimulering, voor- en vroegschoolse educatie