Anneke van As

Foto Anneke van As
Functie: 
Projectassistent
E-mailadres: 
a.vanas@nji.nl
Telefoon: 
030 - 230 65 70
Volg Anneke van As op social media: 

Anneke levert binnen en vanuit het programma Vakmanschap een inhoudelijke, coördinerende en ondersteunende bijdrage aan projecten binnen verschillende programma's. Zo heeft ze een coördinerende rol in de herzieningswerkgroep van de Richtlijn Ernstige gedragsproblemen en redigeert deze richtlijn. Ze is (mede-)auteur van een notitie over risico- en beschermende factoren bij conflictscheidingen, ze beheert de databank richtlijnen jeugd en inventariseert dilemma's rond gedeelde besluitvorming. Voor het programma Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming liggen haar taken zowel bij de ontwikkeling van nieuwe richtlijnen, als ook bij herziening en monitoring.

Expertise: richtlijnen, gedeelde besluitvorming, conflictscheidingen, wat werkt