Preventie van kindermishandeling in 3 stappen

Gemeenten dragen verantwoordelijkheid voor de preventie van kindermishandeling, het onderzoeken van mogelijke situaties van kindermishandeling en de hulp aan ouders en mishandelde kinderen. Hoe kan jouw gemeente het preventiebeleid goed vormgeven?

De verantwoordelijkheden voor preventie zijn wettelijk vastgelegd. Gemeentelijk beleid is onder meer gericht op:

Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO):

  • het bevorderen van sociale samenhang, mantelzorg, vrijwilligerswerk, de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente, alsmede het voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld.

Jeugdwet (art 2.1):

  • voorkomen en vroege signalering van opgroei- en opvoedproblemen
  • versterken van het opvoedkundig klimaat in gezinnen, wijken, buurten, scholen en kinderopvang
  • bevorderen van de opvoedvaardigheden van ouders, zodat zij hun verantwoordelijkheid voor opvoeden en opgroeien kunnen dragen
  • inschakelen, herstellen en versterken van het probleemoplossend vermogen van kinderen en jongeren, ouders en sociale omgeving

Drie stappen

Gemeenten kunnen een goed preventiebeleid realiseren door het (herhaaldelijk) doorlopen van de volgende stappen:

Stap 1. Beoordeel de situatie in je gemeente

Stap 2. Bepaal wat je als gemeente kunt doen en hoe

Stap 3. Stuur en monitor je aanpak

Lees ook

Alle pagina’s over kindermishandeling

Naar het overzicht

Manon Robben