Ontwikkelingen kindermishandeling

Het voorkomen en aanpakken van kindermishandeling is een zaak voor iedereen. Er zijn verschillende organisaties, professionals en kinderen mee bezig. Samen proberen zij het leven van kinderen te versterken en kindermishandeling te signaleren, hulp te bieden en het onderwerp onder de aandacht te houden. Hieronder een aantal opvallende ontwikkelingen.   

Week tegen kindermishandeling

Elk jaar wordt in november aandacht gevraagd voor kindermishandeling. De verhalen van professionals, ouders en kinderen die zich geconfronteerd zagen met kindermishandeling staan centraal. Wat kunnen we daarvan leren en hoe kunnen we deze inzichten optimaal benutten? Zodat steeds meer kinderen veilig, gezond en kansrijk kunnen opgroeien. Wat er bij jou in de buurt wordt georganiseerd, vind je in de aanloop naar de Week op Weektegenkindermishandeling.nl. Leer, deel en laat je inspireren.

Wijkteam-community

Zoek je als wijkteammederwerker ondersteuning bij het gebruik van de meldcode, wil je jouw ervaring delen, discussiëren of tips krijgen van andere professionals over veiligheid? Dan is de Wijkteam-community Aanpak Kindermishandeling en Huiselijk Geweld van Augeo iets voor jou.

Onderwerpen als signaleren, gespreksvoering en samenwerking komen aan bod. Er worden online vragen gesteld en antwoorden gegeven door en voor professionals. Ook worden er interessante webinars georganiseerd, bijvoorbeeld over de samenwerking bij veiligheid.

Meer informatie en aanmelden

Volg ook de gratis online Kindcheck-cursus.

Aanscherping meldcode

Aan de meldcode is in 2019 het afwegingskader toegevoegd. Het gaat om een toevoeging bij stap 5: beslissen. Hiermee bepaal je of er sprake is van acute of structurele onveiligheid en neem je een beslissing op basis van twee vragen:

  • Is melden bij Veilig Thuis noodzakelijk?
  • Is hulp verlenen of organiseren (ook) mogelijk?

De afwegingskaders zijn toegespitst op de praktijk van de diverse beroepskrachten. Lees meer bij Hoe werk ik met de meldcode?.

Preventie

Er is steeds meer aandacht voor preventie. De basis hiervan ligt bij een omgeving die tijdig signaleert als het gedrag van kinderen verandert. Het zien als ouders het moeilijk hebben met zichzelf of hun kind, en het gezin kunnen ondersteunen bij een veilige en liefdevolle manier van opvoeden. Veilig opgroeien is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van iedereen: burgers, professionals in instellingen voor gezondheidszorg, welzijn en onderwijs, bij gemeenten en rijksoverheid.

De verantwoordelijkheid van gemeenten is wettelijk vastgelegd in de Jeugdwet, Wet publieke gezondheid en Wet Maatschappelijke ondersteuning. Zij beschrijven de taken op het gebied van preventie van kindermishandeling, het onderzoeken van mogelijke situaties van kindermishandeling en de hulp aan ouders en mishandelde kinderen. 

Meer informatie: Werken aan preventie van kindermishandeling.

Werk je bij de gemeente? Lees dan Inzicht krijgen in de situatie in je gemeente.

Programma Geweld hoort nergens thuis

Het is belangrijk dat kennis over de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling terechtkomt bij professionals, organisaties en gemeenten. Om dit te bereiken adviseert de onderzoeksadviescommissie van het programma:

  • te investeren in vakmanschap en opleidingen van professionals
  • kennis te borgen in richtlijnen
  • te werken vanuit kaders zoals het Kwaliteitskader Werken aan veiligheid voor lokale (wijk)teams en gemeenten
  • te werken aan een samenhangende kennisinfrastructuur rond dit thema door de kennisinstituten CCV, Movisie en NJi

Meer informatie:

Artikel over Geweld hoort nergens thuisVoortgangsrapportage Geweld hoort nergens thuisOntwikkelrichtingen kennisverspreiding en -benutting aanpak huiselijk geweld en kindermishandelingActieprogramma Geweld hoort nergens thuis 

Impactmonitor aanpak kindermishandeling

De impactmonitor aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling meet de impact van de beleidsmaatregelen en brengt verschillende gegevens bij elkaar.

De impactmonitor bevat onder andere schattingen van de prevalentie van kindermishandeling en huiselijk geweld en data vanuit de beleidsinformatie van Veilig Thuis. Denk aan meldingen en doorlooptijden. Ook vind je informatie over hoe het gaat met de gezinnen die bij Veilig Thuis gemeld zijn.

De impactmonitor zal steeds verder worden aangevuld met nieuwe data over deze thema's, maar ook over nieuwe onderwerpen. Hiervoor wordt onderzoek uitgezet én herhaald.

Het CBS voert de impactmonitor uit als onderdeel van het actieprogramma Geweld hoort nergens thuis.

Meer informatie:

Impactmonitor huiselijk geweld en kindermishandelingVoortgang programma GHNTMonitoring: Praat regelmatig over gegevens

Samenwerken bij kindermishandeling

Om huiselijk geweld en kindermishandeling aan te pakken, is het belangrijk om samen te werken met partners in de keten. Als professional merk je dat waarschijnlijk dagelijks in je werk. En weet je dus ook dat samenwerken niet altijd even gemakkelijk en vanzelfsprekend is. De praktijk is complex en vraagstukken sluiten niet altijd even goed op elkaar aan. Hoe kun je dan toch samen met partners stappen zetten om huiselijk geweld en kindermishandeling aan te pakken? Het NJi organiseert samen met Movisie en het CCV een aantal online leersessies.

Lees het volledige bericht

Manon Robben