Wie kan mij helpen als ik school moeilijk vind?

Als jongere breng je meestal veel tijd door op school. Daarom voelt het niet goed als je school moeilijk vindt. Daardoor ga je bijvoorbeeld met tegenzin naar school. Misschien weet je niet goed wie je kan helpen met school. Daarom vind je hier tips en adviezen over hoe je kunt zorgen dat het beter gaat op school. En wie je daarbij kan helpen.

Waarom vind je school moeilijk?

Het is belangrijk om erachter te komen waarom je school moeilijk vindt. Heb je bijvoorbeeld moeite met sommige vakken? Of heb je vooral problemen met je concentreren voor toetsen? Misschien weet je eigenlijk niet hoe het komt dat je school moeilijk vindt.

Probeer open te zijn over hoe je je voelt. Daardoor weten anderen hoe ze jou het beste kunnen helpen. Praten over wat je moeilijk vindt is niet altijd makkelijk. Het kan veel emoties bij je losmaken.

Op de pagina Praten over hoe je je voelt vind je meer tips.

Als je moeite hebt met sommige vakken

Het is heel normaal als je met bepaalde vakken meer moeite hebt dan met andere. De meeste leerlingen hebben dat. Je hoeft je daarvoor dus niet te schamen of je zorgen te maken. Wel is het belangrijk dat je op tijd hulp zoekt als je die nodig hebt. Leraren en andere mensen om je heen zien niet altijd meteen wat jij moeilijk vindt. Door hulp te vragen aan je mentor kun je aan oplossingen werken, zoals bijles of extra begeleiding op school. Bekijk samen met je mentor wat de mogelijkheden zijn.

Soms maakt de situatie thuis het moeilijk om te leren of huiswerk te maken. Misschien is het erg druk of onrustig bij jou thuis. Dan kun je denken aan een studieplek in de bibliotheek om je huiswerk te maken.  Ook je school denkt graag met jou mee over oplossingen. In steden bestaan er verschillende voorzieningen en initiatieven om leerlingen die steun nodig hebben te helpen. Denk bijvoorbeeld aan een maatjesproject waarbij je gekoppeld wordt aan een mentor buiten school. Vraag je leraar hiernaar.

Als er meer of iets anders aan de hand is

Soms zit het probleem met leren niet in de vakken of de stof, maar spelen er andere dingen. Misschien voel je je eenzaam omdat je niet veel vrienden in de klas hebt. Of zijn er andere oorzaken waardoor je je niet fijn voelt. Denk dan aan de volgende mogelijkheden:

Anoniem je verhaal doen

Als je het moeilijk vindt om over je problemen te praten met iemand in je omgeving kun je ook anoniem je hart luchten via telefoon of chat. Dit kan op verschillende websites, zoals Jongeren Hulp Online, De Kindertelefoon en Fier. Daar luisteren ze naar je verhaal en geven ze advies. Ook kunnen ze helpen met het voorbereiden van een gesprek met je ouders of bijvoorbeeld je mentor. Meer hulpbronnen vind je op de pagina's Het gaat niet goed op school. Wat kan ik doen? en Met wie kan ik bellen of chatten?

Praten op school

Als het goed is heb je op school een mentor of coach. Je mentor is er ook voor vragen en zorgen die niet direct met de school te maken hebben. De meeste scholen hebben ook een zorgcoördinator. Die weet hoe jij ondersteuning kunt krijgen. En die kan jou, als het nodig is, verwijzen naar een schoolmaatschappelijk werker.

Zoek je als jongere hulp of advies? Bekijk hier waar je terecht kunt.

Hulp en advies voor jongeren