Hoe kom ik aan schoolwerk toe als ik voor anderen moet zorgen?

Moet je thuis voor iemand zorgen? Dan kan het lastig zijn om je schoolwerk te doen. Als je je veel zorgen maakt, kun je niet goed meedoen op school. Wat kun je doen als jij of iemand die je kent in zo'n situatie zit?

Bespreek het met je leraar, mentor of zorgcoördinator

Merk je dat je moeite hebt om school te combineren met de zorg thuis? Dan is het belangrijk om dit op school te melden. Je leraar of mentor is er om je te helpen met persoonlijke problemen. Jullie kunnen samen zoeken naar oplossingen. Je leraar of mentor denkt graag met je mee over hoe jij hulp kunt krijgen. Sommige scholen hebben ook een zorgcoördinator met wie je het over je situatie kunt hebben.

Zoek hulp als je schoolwerk eronder lijdt

Zorgen voor een ander hoeft geen probleem te zijn voor je schoolwerk. Maar het kan wel een probleem worden:

  • Als je veel of zware dingen moet doen, vraagt dat veel tijd en energie die je dan niet kunt besteden aan je schoolwerk.
  • Als je iemand niet alleen thuis kunt laten, kun je daardoor misschien niet naar school.
  • Als iemand in je omgeving ziek is of extra hulp nodig heeft, kun je je daar ook veel zorgen over maken. Door de stress kun je je minder goed concentreren op je schoolwerk.

Herken je hier iets van? Ga dan praten op school en zoek hulp voor jezelf als je die nodig hebt. Op de website van MantelzorgNL vind je ervaringsverhalen van andere jongeren die thuis voor iemand zorgen.

Zorg ook voor jezelf

Onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau laat zien dat het met jongeren die voor iemand zorgen over het algemeen goed gaat. Ze vinden het fijn om te zorgen voor een familielid en voelen zich verantwoordelijk. Toch hebben ze ook aandacht nodig voor hun situatie.

  • Jongeren die zorgen voor andere gezinsleden hebben vaker last van slaapproblemen of vermoeidheid dan andere scholieren.
  • Het zorgen levert stress op en laat minder ruimte over voor andere dingen. Meer informatie over dit onderwerp vind je bijvoorbeeld op de Factsheet Jonge mantelzorgers.
  • Als je voor anderen zorgt, bestaat de kans dat je minder goed voor jezelf zorgt. Om je goed te blijven voelen is het belangrijk om goed voor jezelf zorgen. Meer over werken aan je welbevinden vind je op onze pagina's over Welbevinden.

Train je veerkracht

Het Me-We project verzorgt veerkrachttrainingen voor jonge mantelzorgers. Veerkracht zegt iets over hoe je kunt herstellen van stress en tegenslagen. De training bestaat uit zeven sessies over onderwerpen als:

  • Het vergroten van zelfvertrouwen
  • Krachten ontdekken van je sociale netwerk
  • Versterken van zelfinzicht
  • Het opdoen van vaardigheden voor het omgaan met uitdagingen

Meer informatie vind je op Me-We - Young Carers en op de pagina Veerkrachtstraining voor jonge mantelzorgers van de rijksoverheid.

Zoek je als jongere hulp of advies? Bekijk hier waar je terecht kunt.

Hulp en advies voor jongeren