Een soepele overgang van voorschool naar school stimuleren

De overgang van voorschool naar school is voor sommige kinderen moeilijker dan voor andere. Het is fijn voor kinderen als die overgang soepel verloopt. Daardoor voelen zij zich sneller thuis op school, krijgen ze eerder wat ze nodig hebben en kunnen ze zich beter ontwikkelen. Wat kun je doen om de overgang van voorschool naar school goed te laten verlopen?

Voorbereiden op school

Het helpt alle kinderen als ze goed worden voorbereid op de basisschool. Dat kan als volgt verlopen:

 • Op de voorschool vertellen de pedagogisch medewerkers wat kinderen op de basisschool kunnen verwachten en wanneer zij daar naartoe gaan.
 • Om te laten zien hoe de school eruitziet en wat kinderen daar doen, kunnen ze al een keer op bezoek gaan bij een kleuterklas.
 • Als het tijd is voor de echte overstap naar de school, is het belangrijk dat kinderen kunnen wennen. Bijvoorbeeld door met hun ouders op bezoek te gaan in een lege klas en de leraar te ontmoeten.
 • Het kan een kind helpen om samen met een ander kind de overstap naar school te maken.

Zorgen voor een warme overdracht

Bij een warme overdracht informeert de pedagogisch medewerker de leraar persoonlijk over het kind dat de overstap naar school maakt. Dat houdt het volgende in:

 • De pedagogisch medewerker vertelt hoe het kind is, hoe de ontwikkeling verloopt en welke ondersteuning het kind nodig heeft. Ook draagt de pedagogisch medewerker de gegevens uit het kind-volgsysteem over als de ouders daar toestemming voor hebben gegeven.
 • Door deze warme overdracht heeft de leraar informatie over de ontwikkeling van het kind en over de aanpak die geschikt is voor het kind. Dat helpt bij een goede start op de basisschool.
 • Het overdrachtsgesprek kan samen met de ouders plaatsvinden.
 • Belangrijk bij de warme overdracht is dat je oog hebt voor vooroordelen. Je wilt voorkomen dat een kind al vroeg een label opgeplakt krijgt. Het is belangrijk dat professionals met een open houding naar het kind blijven kijken.

De overstap duidelijk markeren

Bij de overstap is het belangrijk dat een kind afscheid neemt van de voorschool en zich welkom voelt op de basisschool. Dat zorgt voor duidelijkheid. 

 • Het afscheid kan bestaan uit een kringmoment waarin het kind iets krijgt van de groep, bijvoorbeeld van iedereen een tekening. Ook kunnen er liedjes worden gezongen en slingers worden ophangen.
 • Om de overstap te markeren kan de basisschool het kind welkom heten, bijvoorbeeld met een versierde stoel, de naam van het kind duidelijk vermeld bij de kapstok en op de eigen stoel. De school kan ook een maatje aanwijzen dat het kind wegwijs maakt op school.

Ouders betrekken

Vergeet niet de ouders te betrekken bij de overstap van voorschool naar school. Dat kan zo:

 • De voorschool kan ouders al vroeg informeren over de stap naar school en hoe zij hun kind daarop kunnen voorbereiden.
 • Ouders kunnen thuis bijvoorbeeld over school praten met hun kind of boekjes voorlezen over de basisschool.
 • Ouders kunnen ook betrokken zijn bij de warme overdracht, bijvoorbeeld in een gesprek met de leraar en de pedagogisch medewerker.

Onderwijskansen voor jonge kinderen (Onderwijskennis.nl)Van peuter naar kleuter (Sardes.nl)Verbeteren start in het basisonderwijs - Een wetenschappelijk kader (Sardes.nl)

Geen foto van de persoon aanwezig

Fatima-Zohra Charki

senior onderzoeker en adviseur