Jongerenwerk: in het kort

Jongerenwerk gaat over de begeleiding van jongeren die steun nodig hebben om zich te ontwikkelen. Die begeleiding krijgen ze van jongerenwerkers. Jongerenwerkers werken op plekken waar jongeren zijn. Bijvoorbeeld op school, in de wijk of online.

Het jongerenwerk heeft meerdere doelen: talentontwikkeling, ontwikkeling van een gezonde leefstijl of bijvoorbeeld het voorkomen van crimineel gedrag. Jongerenwerkers werken samen met ouders, school, sport, culturele organisaties, jeugdhulpverlening, gemeente en politie. 

Jongerenwerk richt zich op jongeren tussen de 10 en 23 jaar. Kinderwerk gaat over de begeleiding van kinderen tussen de 4 en 12 jaar.

Waarom is dit belangrijk?

Het jongerenwerk biedt jongeren de kans om zich te ontwikkelen tot een zelfstandige volwassene. Dit doen ze door jongeren te stimuleren om hun talenten te ontwikkelen, voor zichzelf te zorgen en hun netwerk uit te breiden. Zo kunnen jongerenwerkers helpen voorkomen dat jongeren vroegtijdig van school gaan of afglijden naar de criminaliteit. 

Cijfers

  • In het jongerenwerk zijn circa 2.000 jongerenwerkers actief. Dit is evenveel als tien jaar terug. 65 procent van de jongerenwerkers heeft een hbo-diploma, 35 procent heeft een mbo-diploma. (infographic).
  • Uit onderzoek van Lectoraat Youth Spot blijkt dat het jongerenwerk bijdraagt aan de transformatiedoelstellingen van gemeenten, zoals: het versterken van eigen verantwoordelijkheid, het doorverwijzen naar de juiste hulp en het voorkomen van escalatie van zware problematiek
  • Uit de Maatschappelijke businesscase Jongerenwerk blijkt dat jongerenwerk ook bijdraagt aan het voorkomen van zorg. De besparing door de inzet van jongerenwerk wordt geschat op 45 miljoen euro.

Wat speelt er nu?

  • Het jongerenwerk is belangrijk in coronatijd. Jongerenwerkers organiseren tijdens de lockdown extra activiteiten en bieden een luisterend oor.
  • Het jongerenwerk helpt in coronatijd om te voorkomen dat jongeren meedoen aan rellen. Ze signaleren tijdig frustraties of plannen om te rellen. Ze maken jongeren bewust van de gevolgen van rellen en organiseren alternatieve activiteiten.