Jeugdreclassering: in het kort

Een jongere die iets strafbaars heeft gedaan of daarvan verdacht wordt, kan jeugdreclassering krijgen. Jeugdreclassering is een vorm van jeugdhulp waarbij jongeren intensieve begeleiding en toezicht krijgen. Het doel is dat jongeren zich positief kunnen ontwikkelen en niet opnieuw de fout in gaan. Ouders en andere gezinsleden zijn nauw betrokken bij deze hulp.

Jeugdreclassering is er voor jongeren tussen 12 en 18 jaar, soms ook voor jongeren tussen 18 en 23 jaar. Jeugdreclassering kan ook worden ingezet voor jongeren die lange tijd niet naar school gaan.

Jeugdreclassering geeft jongeren een tweede kans als ze de fout in zijn gegaan. Ze krijgen hulp om hun gedrag te veranderen en weer mee te doen in de samenleving. Jeugdreclassering is ook belangrijk voor de ouders en andere gezinsleden. Met het hele gezin werken ze aan het oplossen van het foute gedrag. Verder is jeugdreclassering belangrijk voor de omgeving: het biedt bescherming en veiligheid.

Cijfers

  • In 2019 kregen 5.790 jongeren tussen 12 en 18 jaar jeugdreclassering. Bij de groep 18- tot 23-jarigen ging het om 3.335 jongeren.
  • 10 procent van de jongeren met een jeugdreclasseringsmaatregel had al eerder zo'n maatregel gehad.

Wat speelt er nu?

De jeugdreclassering wordt momenteel vernieuwd. Volgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat dit niet snel genoeg voor de jongeren die op hulp wachten. Kern van de verbetering: een eenvoudig systeem, meer dialoog met opvoeders, en focus op versterken van het netwerk van het gezin.