Dubbele maatregel

Het kan voorkomen dat een jeugdreclasseringsmaatregel opgelegd wordt terwijl er ook sprake is van een jeugdbeschermingsmaatregel, of andersom. In dat geval spreekt men van een dubbele maatregel.

Ook kunnen er binnen een gezin meerdere maatregelen zijn opgelegd. Er loopt bijvoorbeeld een ondertoezichtstelling voor het jongste kind, een jeugdreclasseringsmaatregel voor het oudste kind en vrijwillige begeleiding voor de andere kinderen.

Indien de gemeente gekozen heeft voor één plan en één regisseur voor het gezin, moet de professional die met het gezin werkt vanuit formele kaders met alle maatregelen van jeugdreclassering en jeugdbescherming kunnen werken. Lees meer over jeugdbescherming.

Marie-Christine van der Veldt