SER Jongerenplatform

Wat doen ze?

De Sociaal-Economische Raad (SER) adviseert de regering en het parlement over sociaal-economische vraagstukken. Het SER Jongerenplatform geeft gevraagd en ongevraagd advies over actuele thema's. Dat kan gaan over technologische ontwikkelingen, de toekomst van de arbeidsmarkt en het onderwijs. Het platform bestaat uit een aantal jongerenorganisaties en individuele jongeren. Wat doet de SER nu precies? Dat zie je in deze video.

Iets voor jou?

Wil jij meedenken en advies geven aan de regering over sociaal-economische vraagstukken? Dan is het SER Jongerenplatform wat voor jou.

Meer informatie en contact

Wil je meer weten over en bijdragen aan het SER Jongerenplatform? Neem dan contact op met het secretariaat van het SER JP via jp@ser.nl of via (070) 34 99 591.