Bevoegdheden en verplichtingen gezinsvoogd

Beroepsrichtlijnen

Voor jeugdzorgprofessionals en voor gedragswetenschappers binnen organisaties waarvan de kwaliteit geregeld wordt door de jeugdwet, zijn beroepsrichtlijnen opgesteld. Deze zijn opgesteld door de beroepsgroep en geven op basis van de wetenschappelijke stand van zaken aanbevelingen voor de uitvoering. Voorbeelden van richtlijnen zijn: uithuisplaatsing, scheiding, ADHD. Alle informatie over de richtlijnen is te vinden op www.richtlijnenjeugdhulp.nl.

Bevoegdheden en verplichtingen gezinsvoogd

Gedurende de uitvoering van de ondertoezichtstelling (OTS) heeft de gezinsvoogd diverse bevoegdheden en verplichtingen.

Bevoegdheid voor zelfstandige uitvoering:

 • het geven van een schriftelijke aanwijzing (zie Procedures
 • het uitwisselen van informatie met andere professionals, zoals betrokken psychiaters of therapeuten  (zie Procedures)
 • het beëindigen van een uithuisplaatsing.

Bevoegdheid om met een verzoekschrift aan de kinderrechter te verzoeken:

 • een geschil betreffende de uitvoering van de OTS voor te leggen
 • een medische behandeling voor een kind jonger dan 12 jaar oud
 • gedeeltelijke overheveling bij een uithuisplaatsing van het gezag van de ouder naar de gecertificeerde instelling (gezinsvoogd)
 • vaststellen van een regeling over de verdeling van zorgtaken bij gescheiden ouders, inclusief het vaststellen van een omgangsregeling
 • uithuisplaatsing
 • verlenging van de OTS
 • verlenging van de uithuisplaatsing.

Verplichtingen van de gecertificeerde instelling (gezinsvoogd):

 • ouders de gelegenheid geven en begeleiden bij opstellen van een familiegroepsplan (tenzij de veiligheid van het kind acuut in gevaar is)
 • het vooraf laten toetsen van bepaalde beslissen door De Raad voor de Kinderbescherming
 • aangeven of en hoe belanghebbenden zijn betrokken bij het opstellen van het verzoekschrift en de bijlagen.

Pleegouders die een kind langer dan een jaar hebben verzorgd, zijn altijd belanghebbende in procedures.

Anne Addink