Zippy's Vrienden

Zippy's Vrienden richt zich op het voorkomen van psychosociale en emotionele problemen of stoornissen bij kinderen. Kinderen leren copingstrategieën aan, waardoor hun sociaal-emotionele vaardigheden verbeteren. Dit gebeurt door middel van een klassikale methode, gebaseerd op cognitief-gedragstherapeutische principes. Het lespakket bestaat uit 24 lessen en wordt op school door leerkrachten in de groepen 2, 3 en 4 van de basisschool uitgevoerd.

Reden van niet meer opnemen in de databank

De erkenning van de interventie Zippy's Vrienden is verlopen. De interventie wordt niet opnieuw ingediend voor herbeoordeling.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: