YETS

Youth Empowerment Through Sports (YETS) is een sportieve interventie om jongeren met problemen op meerdere leefterreinen zelfredzaam te maken en maatschappelijke uitval te voorkomen.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Sport en Bewegen
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Maatschappelijke participatie, Schoolprestaties, Gedragsproblemen, Sociaal-emotionele ontwikkeling
Leeftijd: 
12 tot en met 18 jaar
Doel: 
Preventie van problemen, Verminderen problemen
Methode: 
Groepsgerichte aanpak
Locatie: 
In de school
Uitvoering: 
Basisvoorziening

Doelgroep

Jongeren van 12 tot en met 18 jaar die op meerdere leefterreinen beginnende of al bestaande problemen hebben waardoor het risico op maatschappelijke uitval ontstaat. De jongeren komen vaak uit aandachtswijken en leven in een negatief thuismilieu, een geïsoleerde omgeving of in armoede.

Aanpak

De interventie YETS zet basketbal in om kwetsbare jongeren te begeleiden naar een positieve rol in hun gemeenschap. Pedagogische sterke bastketbalcoaches treden op als mentor en rolmodel voor deze jongeren. Ze maken een verbinding met de jongeren en bouwen aan een vertrouwensband.

YETS heeft drie pijlers: sport, onderwijs en sociale integratie. Daarmee werkt YETS aan het voorkomen van maatschappelijke uitval. Ook beoogt YETS onder andere gedragsproblemen te verminderen.

Naast sporttraining bestaat de interventie onder meer uit huiswerkbegeleiding en training van leervaardigheden, groepsdiscussies over actuele onderwerpen en maatschappelijke activiteiten in de wijk. Ook hebben deelnemers elke maand een individueel gesprek met hun coach.

De interventie wordt uitgevoerd op scholen, in de sportruimte van de school. Na de sporttraining verzorgt de school een gezonde maaltijd voor de deelnemers.

Tijdsinvestering

De interventie beslaat twee schooljaren. YETS verzorgt minimaal twee bijeenkomsten per week van drie uur.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: