Voorwaardelijke Interventie in Gezinnen (VIG)

Voorwaardelijke Interventie in Gezinnen is een vorm van gedwongen hulpverlening aan multiprobleemgezinnen. Het doel is een veilige opvoedingssituatie te creëren en hulpverlening in een vrijwillig kader (weer) mogelijk te maken door intensieve thuishulp door een gezinscoach, die het gezin gaandeweg leert zelf zijn leven op orde te krijgen. De gezinscoach is 24 uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar. VIG duurt maximaal 6 maanden.

Reden van niet meer opnemen in de databank

De erkenning van de interventie Voorwaardelijke Interventie in Gezinnen (VIG) is verlopen.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: