Training Agressie Controle (TACt Groep)

De TACt Groep is een taakstraf, die bedoeld is voor jongeren van 12 tot 18 jaar die één of meer delicten gepleegd hebben waarin agressie een rol speelt. De intensieve groepstraining is gericht op het leren van sociale vaardigheden en cognitieve controle bij gevoelens van boosheid en het wijzigen van cognitieve vervormingen ('denkfouten') en morele regels. De TACt Groep wordt ook intramuraal uitgevoerd.

Reden van niet meer opnemen in de databank

De erkenning van de interventie Training Agressie Controle is verlopen. De ontwikkelaar heeft TACt en TACt Plus samengevoegd en opnieuw heeft beschreven. Deze interventie 'TACt en TACt Plus' is op 18 september 2019 door de Deelcommissie Justitiële Interventies erkend als Goed onderbouwd.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

  • Ontwikkelaar

    PI Research en De Bascule

    (020) 650 15 00